2-18-20

FORMATION OF A SYNERGY FOR THE MINING INDUSTRY INNOVATIONS

N. V. Galkina, M. N. Poleshchuk 

 

DOI http://dx.doi.org/10.21440/2307-2091-2018-2-148-152

10.21440/2307-2091-2018-2-142-147

N. V. Galkina, M. N. Poleshchuk / News of the Ural State Mining University 2 (2018) 142-147

 

The relevance of the work is conditioned by the possibility of improving the efficiency and safety of mining production on the basis of the formation of synergy of staff interaction in reproduction and innovation.
The purpose of the work is to develop tools ensuring the formation of a synergy for innovation in the mining industry.
Research methodology. The system approach was used. It allows to form synergy of interaction of the personnel in solving problems of reproduction and innovative development of mining production.
Results. It is determined that the task of reproduction and improvement of occupational safety in mining industry leads to the formation of a synergy of interaction of participants of ad hoc working groups. This is done to resolve the critical state of production factors. Solving problems of innovative development leads to the formation of a synergy of interaction of participants of innovative groups. This improves the efficiency of use of resources and achieve on this basis a more favorable strategic position of the enterprise market. It is proved that the basis of the conceptual approach of forming the interactive synergy for the staff in the reproduction and innovative development should be organized with the interaction of staff. The conditions
for their work should be created. This will allow to improve the consistency of positions of personnel in relation to the significance of the innovation improvements in manufacturing. The tools for assessing the consistency of staff positions, as well as the scheme of the manager’s activities for the implementation of innovations are proposed.
Applying the results. The use of the developed management tools in practice will allow the manager to organize a coordinated interaction of the mining enterprise staff to solve complex and large-scale innovative transformations.

Keywords: mining enterprise; reproduction; innovation; synergy; manager; working group; innovation group; staff; interaction; staff positions.

 

REFERENCES


1. Galkin V. A., Makarov A. M., Kravchuk I. L. 2016, O teorii i metodologii organizatsii bezopasnogo proizvodstva [On the theory and methodology of the organization of safe production]. Ugol’ [Coal], no. 4, pp. 39–43.
2. Radionov S. N., Vavilov D. V., Girev R. A., Galkin A.V. 2016, Organizatsiya bezopasnogo truda na proizvodstvennom uchastke [Organization of safe work at the manufacturing area]. Ugol’ [Coal], no. 5, pp. 83–85.
3. Artem’yev V. B., Lisowski V., Dobrovol’sky A. I., Zan’kov A. P., Kilin A. B., Kalecki, V. N., Fyodorov, A. V., G. M. Tsinoshkin, Yutyayev E. P., Galkin V. A., Makarov A. M., Kravchuk I. L., Dovzhenok A. S., Galkin A.V. 2018, Nadyozhnoye obespecheniye bezopasnosti truda na predpriyatiyakh SUEK [Reliable safety at SUEK coal enterprises]. Seriya "Biblioteka gornogo inzhenera-rukovoditelya" [Series "Library of mining engineermanager"]. Moscow, vol. 34. 40 p.
4. Galkina N. B. 2007, Sotsial’no-ekonomicheskaya adaptatsiya ugledobyvayushchego predpriyatiya k innovatsionnoy modeli tekhnologicheskogo razvitiya [Socio-economic adaptation of the coal mining enterprise to the innovative model of technological development]. Moscow, 248 p.
5. Poleshchuk M. N. 2009, Upravleniye sotsial’no-trudovymi otnosheniyami innovatsionnykh grupp ugledobyvayushchego predpriyatiya: dis. … kand. ekon. nauk [Management of social and labor relations of innovative groups of the coal mining enterprise: dissertation of the Candidate of economic sciences]. Chelyabinsk, 144 p.
6. Volkova V. N., Kozlovskaya E. A., Loginova A.V., Yakovlev E. A. 2013, Razvitiye teorii upravleniya innovatsiyami na osnove obshchesistemnykh zakonomernostey [Developing the theory of innovation management on the basis of system-wide patterns]. Ekonomika, statistika i Informatika [Economics, Statistics and Informatics], no. 2, pp. 13–18.
7. Artem’yev V. B. 2017, Osnovnyye pokazateli otkrytoy ugledobychi v kompanii SUEK. Otkrytyye gornyye raboty v XXI veke – rezul’taty, problemy i perspektivy razvitiya [Main indicators of open coal mining in SUEK. Open mining in the 21st century. Results, problems and prospects of development]. GIAB [Mining Informational and Analytical Bulletin], no. 12. Special issue, 37, pp. 7–13.
8. Kilin A. B. 2017, Strategiya organizatsionno-tekhnologicheskogo i sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya OOO «SUEK-Khakasiya». Otkrytyye gornyye raboty v XXI veke – rezul’taty, problemy i perspektivy razvitiya [Strategy of organizational, technological and socio-economic development of LLC “SUEK-Khakassia”. Open mining in the 21st century: results, problems and prospects of development]. GIAB [Mining Informational and Analytical Bulletin], no. 12. Special issue, 37, pp. 44–53.
9. Osharov A. V., Murav’yov Yu. V., Nateykin V. Yu. 2015, Opyt poetapnogo razvitiya OAO «Razrez Izykhskiy» [Experience gradual development of the JSC “Razrez Izykhskiy”]. GIAB [Mining Informational and Analytical Bulletin], no. 11, Special Issue, 62, pp. 58–64.
10. Korkina T. A. 2009, Upravleniye investitsiyami v personale ugledobyvayushchego predpriyatiya: tseli i sredstva [Management of investments in the personnel of the coal mining enterprise: ends and means]. Ugol’ [Coal], no. 8, pp. 52–55.
12. Artem’yev B. V., Kilin A. B., Azev V. A., Kostarev A. S., Shapovalenko G. N., Yantsyzhin V. M., Ermak G. P., Kaznychakov S. V., Galkin V. A. 2010, Planirovaniye i realizatsiya Programmy sovershenstvovaniya proizvodstva v usloviyakh finansovogo krizisa. Opyt OOO «SUEK-Khakasiya» [Planning and implementing a program of improvement in the conditions of financial crisis. The experience of “SUEK-Khakassia” Co. Ltd.]. Seriya "Biblioteka gornogo inzhenera-rukovoditelya" [Series "Library of mining engineer-manager"]. Moscow, vol. 6. 48 p.
13. Artem’yev V. B., Dobrovol’sky A. I., Lisovsky V. V., Galkin V. A., Makarov A. M., Kravchuk I. L., Kaledina N. A., Vorob’yova O. V., Galkin A.V. 2017, Rol’ rukovoditelya i personala v obespechenii bezopasnosti proizvodstva [The role of the leader and staff in ensuring the safe production] Seriya "Biblioteka gornogo inzhenera-rukovoditelya" [Series "Library of mining engineer-manager"]. Moscow, vol. 32. 48 p.
14. Rangus K., Slavec A. 2017, The interplay of decentralization, employee involvement and absorptive capacity on firms’ innovation and business performance. Technological Forecasting and Social Change, vol. 120, July, pp. 195–203.
15. Dawit K. Mekonnen, Jeffrey H. Dorfman 2017, Synergy and Learning Effects of Informal Labor-Sharing Arrangements. World Development, vol. 99, November, pp. 1–14.
16. Chen H., Qi H., Feng Q. 2013, Characteristics of direct causes and human factors in major gas explosion accidents in Chinese coal mines: case study spanning the years 1980–2010. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, vol. 26, pp. 38–44.
17. Prange C., Pinho J. C. 2017, How personal and organizational drivers impact on SME international performance: The mediating role of organizational innovation. International Business Review, vol. 26, issue 6, December, pp. 1114–1123.
18. Hamalainen M., Mohajeri B., Nyberg T. 2018, Removing barriers to sustainability research on personal fabrication and social manufacturing. Journal of Cleaner Production, vol. 180, 10 April, pp. 666–681.

Лицензия Creative Commons
All articles posted on the site are available under the Creative Commons Attribution 4.0 Global License.