Issue 3(43), 2016

DOI 10.21440/2307-2091-2016-3-105-108

Environmental aspects of modernization of the Russian economy pdf

L. A. Mochalova

The article is devoted to the modernization of the economy, whose main areas are new industrialization (neoindustrialization) and the formation of post-industrial (information) economy based on higher technological ways. The processes of modernization should allow eventually moving from raw material export development strategy of the country’s economy to the innovative strategy. However, social and environmental effects must accompany them, at the expense of development of environmentally friendly economic activities, use of the «green» innovative technologies and environmentally friendly equipment. As an important step towards the «green» economic modernization in Russia the author considers initiated by the government transition to the best available technologies, contributing to the comprehensive prevention and (or) minimization of negative impact on the environment. The author supposes that economic modernization should be supported by the state through the implementation of the related industrial and environmental policies, consisting in direct state participation in the updating of machinery and technological processes in industrial enterprises as well as in indirect: through the use of economic instruments of promoting of the economic subjects (tax incentives, penalties). The author also draws attention to the necessity of preparation and implementation of strategic planning documents at the federal, regional and municipal levels, within which economists must present not only economic but also environmental medium and long-term objectives, targets and indicators.

Keywords: modernization; new industrialization; industrial policy; the best available technologies; economic incentive instruments; environmentally friendly production.

 

REFERENCES

1. Lapin N. I., 2011, Obzornyy doklad o modernizatsii v mire i Kitae (2001–2010) [A survey report on the modernization of the world and China (2001-2010)], Moscow, 256 p.

2. Zhuravleva G. P. 2014, Ekonomicheskaya politika sovremennoy Rossii: modernizatsiya i reindustrializatsiya [The economic policy of modern Russia: the modernization and reindustrialization]. Vestnik TGU [Tomsk State University Journal], no. 3, pp. 26–32.

3. Tatarkin A. I. 2015, Novaya industrializatsiya ekonomiki Rossii: potrebnost’ razvitiya i/ili vyzovy vremeni [The new industrialization of the Russian economy: the need to develop and / or challenges of our time]. Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii [Economic Revival of Russia], no. 2, pp. 20–31.

4. Bodrunov S. D. 2015, Kakaya industrializatsiya nuzhna Rossii? [What industrialization does Russia need?]. Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii [Economic Revival of Russia], no. 2, pp. 6–17.

5. Zhironkin S. A. 2015, Tekhnologicheskie determinanty vykhoda ekonomiki Rossii iz strukturnoy desotsializatsii [Technological determinants of Russia’s economy withdrawal from the structural desocialization]. Zhurnal ekonomicheskoy teorii [Russian Journal of Economic Theory], no. 4, pp. 14–22.

6. Connolly R. 2011, Financial constraints on the modernization of the Russian economy. Eurasian Geography and Economy. vol. 52, no. 3, pp. 428-459.

7. Dushin A. V. 2013, Novaya industrializatsiya i ekonomika znaniy: osnovaniya razvitiya [New industrialization and economy of knowledge: basis of development]. Izvestiya UGGU [News of the Ural State Mining University], no. 4, pp. 88–92.

8. Bodrunov S. D. 2014, Proizvoditel’nost’ truda i voprosy reindustrializatsii ekonomiki [Labour productivity and questions of re-industrialization of the economy]. Materialy nauchnogo seminara Instituta novogo industrial’nogo razvitiya 27 iyunya 2014 goda «Reindustrializatsiya kak bazovoe napravlenie modernizatsii rossiyskoy ekonomiki» [Materials of the scientific seminar of the Institute of New Industrial Development June 27, 2014 «Re-industrialization as the basic direction of modernization of the Russian economy»]. Saint Petersburg, pp. 24–28.

9. Ignat’eva M. N., Kosolapov O. V. 2014, Sushchnost’ ponyatiya «ustoychivoe razvitie» [The essence of the concept of «sustainable development»]. Izvestiya vuzov. Gornyy zhurnal [News of the Higher Institutions. Mining Journal], no. 2, pp. 21–25.

10. Johnson E. 2015, Trends 2015. The national economy is taking off will our industry do the same? North. Logger and Timber Process, vol. 63, no. 7, pp. 18-20, 21-23.

11. Zhang Z. X. 2010, China in the transition to a low-carbon economy. Energy Policy, vol. 38, no. 11, pp. 6638-6653.

12. Sukharev O. S. 2015, Institutsional’naya teoriya ekonomicheskogo rosta: osnovnye imperativy [Institutional theory of economic growth: key imperatives]. Zhurnal ekonomicheskoy teorii [Russian Journal of Economic Theory], no. 3, pp.
185–202.

13. Pomel’nikov I. I. 2015, Sostoyanie i perspektivy razvitiya zhelezorudnoy promyshlennosti v usloviyakh «medvezh’ego rynka» [Status and prospects of development of the iron ore industry in conditions of «bear market»]. Gornaya promyshlennost’ [Mining industry Journal], no. 5, pp. 18–22.

14. Chilimova T. A., Ivanitskiy V. P. 2015, Deystvennost’ otnosheniy gosudarstva i korporatsii v razvitii innovatsionnoy ekonomiki [Effectiveness of relations between the state and corporations in the development of innovative economy]. Vestnik Omskogo universiteta. Seriya «Ekonomika» [Herald of Omsk University. Series
«Economics»], no. 3, pp. 296–301.

15. Mochalova L. A. 2013, Innovatsionnyy instrumentariy upravleniya sotsio-ekologo-ekonomicheskoy ustoychivost’yu promyshlennogo predpriyatiya [Innovative management tools of socio-ecological-economic stability of industrial enterprise]. Vestnik UrFU. Seriya «Ekonomika i upravlenie» [Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management], no. 2, pp. 95–105.

16. Gafurov S. Z. 2015, Problema prognoziruemosti dolgosrochnykh tsen na neft’ [The problem of the predictability of long-term oil prices]. Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii [Economic Revival of Russia], vol. 44, no. 2, pp. 89–93.

17. Shevchuk A. V. 2015, Gosudarstvennaya ekologicheskaya poltika na sovremennom etape razvitiya strany [The State Environmental existent policies at the present stage of development of country]. Teoriya i praktika ekonomicheskogo regulirovaniya prirodopol’zovaniya i okhrany okruzhayushchey sredy: sbornik trudov 13-y Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii Rossiyskogo obshchestva ekologicheskoy ekonomiki RSEE 2015 [Theory and practice of economic regulation of natural resources and the environment: Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference of the Russian Society for Ecological Economics RSEE 2015.], Moscow, pp. 7–19.

18. Bobylev S. N., Zakharov V. M. 2012, «Zelenaya» ekonomika i modernizatsiya. Ekologo-ekonomicheskie osnovy ustoychivogo razvitiya. Effekt «dekaplinga» [«Green» economy and modernization. Ecological and economic basis for sustainable development. The effect of «decoupling»]. Na puti k ustoychivomu razvitiyu Rossii [On the way to sustainable development of Russia], no. 60. pp. 62–65.

Лицензия Creative Commons
All articles posted on the site are available under the Creative Commons Attribution 4.0 Global License.