Home

DOI 10.21440/2307-2091-2016-3-54-63

Mineralogical signs of rare-metal and semi-precious ore mineralization in the Murzinskaya-Aduyskaya beryllium (gemstone) subprovince pdf

M. P. Popov

The paper considers problems of establishing mineralogical signs of rare-metal and semi-precious ore mineralization in the territory of Murzinskaya-Aduyskaya beryllium (gemstone) subprovince, which is part of Murzinsko-Adamovsko-Mugodzharskaya rare-metal zone. Beryllium specialization of subprovince is caused by the extensive development of 260-300 mln years old collisional granites enriched with beryllium, tantalum, lithium, cesium, tungsten. Beryllium mineralization on the studied objects is timed to Apo ultramafic or Apo mafic glimmerites, which occur along the eastern contact of Murzinskiy (Glinskoye, Verhne-Susanskoe), Aduyskiy (deposits and occurrences of Ural emerald band) and Kamensky (Mines of Kuznetsov, Kamenskoye) Upper Paleozoic granite massifs. At the stage of general search, minerals-indicators of ore-bearing are most interesting. These issues are a part of search mineralogy researches, aimed at the development of mineralogical search criteria of the mineral deposits. As a result of the works author establishes mineralogical characteristics and patterns, which one can use for search of rare metal and semi-precious ore mineralization: direct search mineralogical signs on the territory of Murzinskaya-Aduyskaya beryllium (gemstone) subprovince are findings of primary beryllium minerals (beryl, emerald, chrysoberyl, alexandrite,
phenacite, euclase) and findings of mica veins and complexes, preferably ones that have phlogopite composition; indirect mineralogical signs are findings of secondary beryllium minerals (bavenite, bertrandite, Be-margarit, euclase); pink and purple
fluorites, encountered in mica complexes within Murzinskaya-Aduyskaya gemstone subprovince, can be a direct mineralogy sign of semi-precious mineralization (emerald, chrysoberyl, alexandrite); positive europium anomalies in fluorite in the exploratory work are an indirect indication of the ore beryl mineralization; upon finding high positive anomalies of BeO, detected by gamma-neutron and photoneutron methods at the operational exploration stage, one should check them using mineralogical methods (visual inspection, X-ray analysis) to determine the presence of secondary minerals of beryllium (bavenite, bertrandite) or minerals of fragile mica group, bityite–Be-margarit.

Keywords: Ural; rare metal deposits; emerald; beryl; alexandrite; gemstones.

 

REFERENCES

1. Zoloev K. K., Levin V. Ya., Mormil’ S. I. 2004, Minerageniya i mestorozhdeniya redkikh metallov, molibdena i vol’frama Urala [Minerageny and deposits of rare metals, molybdenum and tungsten of Urals], Ekaterinburg, 436 p.
2. Fershtater G. B. 2001, Granitoidnyy magmatizm i formirovanie kontinental’noy zemnoy kory v khode razvitiya Ural’skogo orogena [Granitoid magmatism and formation of continental crust during the development of the Ural orogen]. Litosfera [Litosphere], no. 1, pp. 62–85.
3. Kupriyanova, I. I. 2002, O genezise Malyshevskogo berilliy-izumrudnogo mestorozhdeniya (Sredniy Ural, Rossiya) [On the genesis of emerald-beryllium Malyshevskoe deposit (Middle Urals, Russia)]. Geologiya rudnykh mestorozhdeniy [Mining geology], no. 4, pp. 314–330.
4. Zolotukhin F. F. 1996, Mariinskoe (Malyshevskoe) mestorozhdenie izumruda, Sredniy Ural [Mariinsk (Malyshevskoye) deposit of emerald, Middle Urals], Asbest–Ekaterinburg–St. Petersburg, 70 p.
5. Mamaev I. N. et al. 1989, Otchet Malyshevskoy geologo-s’emochnoy partii za 1983–1989 gody [Report Malyshevsky geological mapping party for years 1983–1989]. PO «Uralgeologiya» [JSC “Uralgeology”]. Sverdlovsk, vol. 3, 404 p.
6. Popov M. P. 2013, Ural’skaya khrizoberill-izumrudonosnaya provintsiya [Ural chrysoberyl-emerald province]. Materialy II mezhdunarodnoy nauchnoprakticheskoy konferentsii “Fundamental’nye i prikladnye nauki segodnya”, dekabr’ 2013 [Proceedings of the II International scientific-practical conference “Fundamental and Applied Science today”, December 2013], Moscow, pp. 15–20.
7. Popov M. P. 1999, Pozdneberillievaya mineralizatsiya kak istochnik ogranochno-kollektsionnogo syr’ya (Mariinskoe mestorozhdenie, Ural’skie Izumrudnye kopi). Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata geologo-mineralogicheskikh nauk [Later Beryllium mineralization as a source of diamond cutting, the collection of raw materials (Mariinsk deposit Ural Emerald Mines). Synopsis of dissertation for the degree of geological-mineralogical sciences], Ekaterinburg, 35 p.
8. Popov M. P., Erokhin Yu. V. 2010, Tipomorfnye osobennosti flyuorita Mariinskogo mestorozhdeniya berilliya (Ural’skie Izumrudnye kopi) [Typomorphic features of fluorite of the Mariinsky deposit of beryllium (Ural Emerald Mines)]. Litosfera [Litosphere], no. 4, pp. 157–162.
9. Bulakh A. G. 2002, Obshchaya mineralogiya [General mineralogy], St. Petersburg, 356 p.
10. Yushkin N. P. 1989, Osnovnye printsipy poiskovo-otsenochnoy mineralogii [The basic principles of search and assessment of Mineralogy]. Dokl. sov. geologov na XXVIII ses. Mezhdunar. Geol. Kongr. (Vashington, iyul’ 1989) [Report by Soviet geologists at the XXVIII session of the International GeologicalCongress (Washington, DC, July 1989)], Moscow, pp. 158–163.
11. Chizhik O. E., Lekukh Z. V. 1980, O genezise izumrudov v mestorozhdeniyakh slyuditovogo tipa [The genesis of emeralds in mica fields]. Dragotsennye i tsvetnye kamni [Precious and colored stones], Moscow, pp. 158–174.
12. Kisin A. Yu., M. P. Popov M. P., Komashchenko S. V. 2011, Spetsifika mestorozhdeniy yuvelirnogo berilla kak osnova prognozno-poiskovogo poiska [Specifics of jewelry beryl deposits as a basis for forecasting and search]. Litosfera [Litosphere], no. 5, pp. 96–104.
13. Laskovenkov, A. F., Zhernakov, V. I., 1995. An update on the Ural Emerald Mines. Gems & Gemology, 31, No. 2, 106–113.
14. Kupriyanova I. I., Kukushkina O. A., Gryaznov Yu. A., Novikova M. I., Kuvshinova K. A., Lyapunov S. M. 1990, Sopryazhennost’ svoystv paragennykh kal’tsiysoderzhashchikh mineralov berillievykh mestorozhdeniy i ikh tipomorfnoe znachenie [Conjugation of properties of the paragenetic calcium minerals of beryllium deposits and their typomorphic significance]. Izv. AN SSSR. Ser. Geol.
[Proceedings of the Academy of Sciences of the USSR. Series Geology], no. 9, pp. 71–81.
15. Kupriyanova I. I., Moroshkin V. V. 1987, O vozmozhnosti ispol’zovaniya lyuminestsentnykh svoystv plagioklaza i apatita kak priznakov izumrudonosnosti [On the possibility of using the fluorescent properties of plagioclase and apatite as a signs of emeralds]. Izv. AN SSSR. Ser. Geol. [Proceedings of the Academy of Sciences of the USSR. Series Geology]. No, 9, pp. 84–90.
16. Galbraith, C. G., Clarke, D. B., Trumbull, R. B., Wiedenbeck, M. (2009): Assessment of Tourmaline Compositions as an Indicator of Emerald Mineralization at the Tsa da Glisza Prospect, Yukon Territory, Canada. Economic Geology, 104, 5, 713–731.
17. Zwaan, J. C., Seifert, A., Vrána, S., Laurs, B. M., Anckar, B., Simmons, W. B., Falster, A. U., Lustenhouwer, W. J., Muhlmeister, S., Koivula, J. I., Garcia-Guillerminet, H., 2005. Emeralds from the Kafubu area, Zambia. Gems and Gemology 41, 116–148.
18. Seifert, A. V., Žáček, V., Vrána, S., Pecina, V., Zachariáš, J., Zwaan, J. C., 2004. Emerald Mineralization in the Kafubu area, Zambia. Bulletin of Geosciences 79, 1–40.
19. Arif, M., Fallick, A. E., Moon, A. E., 1996. The genesis of emeralds and their host rocks from Swat, northwestern Pakistan: a stable-isotope investigation. Mineralium Deposita 31, 255–268.
20. Cheilletz, A., Sabot, B., Marchand, P., De Donato, P., Taylor, B., Archibald, D. Barres, O., Andrianjaffy, J., 2001. Emerald deposits in Madagascar: two different types for one mineralizing event. European Union of Geosciences. Journal of Conference Abstracts 6, 547.

Лицензия Creative Commons
All articles posted on the site are available under the Creative Commons Attribution 4.0 Global License.