Home

UDC 622.232.83

Usage of recorders of work settings of tunneling-clearing combines at forecasting of gas-dynamic phenomena on potash mines

D. I. Shishlyannikov

The author analyses the main methods of instrumental control of outburst potash beds. The main drawbacks of existing methods of forecasting gas-dynamic phenomena in potassium massifs is the low level of automation and the cyclicity of measurements in a certain interval or period of time, resulting in reduced productivity of combine mechanized complexes and a negative impact on security of implementation of technological processes in the extraction chambers. The study formulates basic requirements, according to which it is necessary to carry out the development of methods and techniques of forecasting of gas-dynamic phenomena in the potash beds. This article describes a construction and functions of software and recording complex VATUR developed by employees of the department «Mining Electrical Engineering» of Perm National Research Polytechnic University. One can examine the results of experimental studies assessing the magnitude and nature of changes of the energy parameters of the process of destruction in potash massif by cutters of working parts of shaft-sinking cleansing combines URAL-20R. Studies have shown that the method of measurement and instruments provide detection of deviations of specific energy consumption of the process of destruction of potash massifs by working parts of combine with high precision and speed. The results of experimental studies allow substantiating the prospect of use of devices of registration of energy operating parameters of mining combines in the prediction of gas- dynamic phenomena in the potash mines. One can use the proposed concept of software measuring complex in the development of on-board recorders of operating parameters of shaft-sinking cleansing combines of potash mines.

Keywords: shaft-sinking clearing combine; gas-dynamic phenomena; recorder operating parameters; outburst forecast; potash massif.

 

REFERENCES

Laptev B. V. 1994, Predotvrashchenie gazodinamicheskikh yavleniy na kaliynykh rudnikakh [Prevention of gas-dynamic phenomena in the potash mines], 138 p.

Precht H. 1991, Methoden zur Bekampfung mechanischer Zerstorungen bei schweren Gasausbruchen im Kalibergbau. Freiberg: Forschung. 183 s.

Stolle E. 1994, Gasvorkommen in Kalibergwerken des Sudhazgebites // Bergbautechnik, no. 1, s. 46–52.

Zemskov A. N., Kondrashev P. I., Travnikova L. G. 2008, Prirodnyye gazy kaliynykh mestorozhdeniy i metody bor’by s nimi [Natural gas in potash deposits and methods of dealing with them], 414 p.

Laptev B. V., Dey M. M. 1989, Sposob tekushchego prognoza vybrosoopasnykh zon massiva gornykh porod [The method of the current forecasting of outburst zones of rock mass: patent 1458571 USSR]: Patent USSR, no. 1458571.

Chekmasov N. V., Shishlyannikov D. I., Trifanov M. G. 2013, Otsenka effektivnosti protsessa razrusheniya kaliynogo massiva reztsami ispolnitel’nykh organov kombaynov «URAL-20R» [Evaluating the effectiveness of the process of destruction in potash massifs by cutters of working parts of combine “Ural-20R”]. Izvestiya Vysshikh Ucheb- nykh Zavedeniy. Gornyy zhurnal – News of the Higher Institutions. Mining Journal, no. 6. pp. 103–107.

Shishlyannikov D. I. 2014, Povyshenie effektivnosti ekspluatatsii prokhodchesko-ochistnykh kombaynov «Ural» na osnove analiza zapisey registratorov parametrov [Increase of operational efficiency shaft-sinking cleansing combines “Ural”, based on the analysis of records of parameters recorders]. Problemy razrabotki uglevodorodnykh i rudnykh poleznykh iskopaemykh [Problems of development of hydrocarbon and ore minerals], no. 1, pp. 535–538.

Ivanov S. L. 1999, Povyshenie resursa transmissiy gornykh mashin na osnove otsenki energonagruzhennosti ikh elementov [Increase of the resource of transmis- sions of mining machines based on the assessment of energy loading of their elements], 92 p.

Trifanov G. D. 2013, Issledovanie nagruzhennosti i vozmozhnosti prognozirovaniya energoresursa privodov ispolnitel’nykh organov kombayna “URAL-20R” [Study of loading and the ability to forecast energy resource of drives of working parts of of combine “URAL-20R”]. Gornoe oborudovanie i elektromekhanika [Mining equipment and electromechanics], no. 2. pp. 41–44.

Barkov A. V., Barkova N. A., Borisov A. A., et al. 2012, Metodika diagnostirovaniya mekhanizmov s elektroprivodom po potreblyaemomu toku [Methods of diagnosing of mechanisms with electromotive by current consumption], 68 p.

Лицензия Creative Commons
All articles posted on the site are available under the Creative Commons Attribution 4.0 Global License.