2-18-21

METHODOLOGICAL TOOLS TO ENSURE THE COMPLETENESS OF THE NON-RENEWABLE RESOURCES USE IN AN ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE SUBSOIL USE

O. V. Kosolapov, A. V. Dushin

 

DOI http://dx.doi.org/10.21440/2307-2091-2018-2-148-152

O. V. Kosolapov, A. V. Dushin / News of the Ural State Mining University 2 (2018) 148-152

 

The relevance of the study. One of the main conditions for environmentally sustainable subsoil use is to minimize the depletion of mineral resources. It involves the most efficient and complete development of reserves of exploited mineral deposits. At the same time, the loss and dilution rates in mining remain high. On average, in the mining industry, the amount of losses is determined in 10–50 %. Positive changes in solving this problem are very small due to the lack of the effective guidelines aimed at the completeness of the study of subsoil resources. The purpose of the study is to develop methodological tools to ensure the full use of non – renewable resources.
The results obtained in the course of research are as follows: the tendency of systematic overstatement of reserves is revealed. This requires clarification of the coefficients of transfer of reserves to higher categories. The necessity for increasing the reliability of geological information both in geological study of subsoil and in operational exploration is proved. The expediency of the advanced geological study of mineral resources in the process of field development is substantiated. The method of its efficiency evaluation is specified. This method considers the effect due to the increase in the completeness of the use of mineral resources. The effect formed by increasing the level of the mining operations safety and the effect of increasing the level of investment attractiveness of the object of subsoil use are also considered.
Applying the results. The developed methodological tools aimed at minimizing the depletion of non-renewable natural resources, contains proposals for detailing the amount of mineral resources and improving the reliability of geological information. These tools will allow subsoil users to achieve an increase in the completeness of subsoil use, providing an ecological and economic effect.

Keywords: non-renewable resources; completeness; depletion; losses; reliability; geological information; efficiency.

 

REFERENCES

1. Trubetskoy K. N., Galchenko, Y. L., Burtsev L. N. 2003, Ekologicheskiye problemy osvoyeniya nedr pri ustoychivom razvitii prirody i obshchestva [Ecological problems of mineral resources development in the sustainable development of nature and society]. Moscow, 262 p.
2. Kosolapov O. V. 2016, Obespecheniye ekologo-ekonomicheskoy ustoychivosti pri nedropol'zovanii [Ensuring environmental and economic stability in the subsoil use]. Abakan, 280 p.
3. Vokhmin S. A., Kytmanov A. A., Kurchin G. S., Trebush Y. P., Kirsanov A. K. 2017, Calculation of loss volumes and dilution of mineral deposits in near-contact zones. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, vol. 12, issue 19, pp. 5447–5456.
4. Mel’nikov N. N., Busyrev V. M. 2007, Resursosbalansirovannoye prirodopol’zovaniye: teoriya i metody [Resource balanced management of natural resources: theory and methods]. Apatity, 110 p.
5. Panfilov Ye. I. 2010, O probleme povysheniya effektivnosti funktsionirovaniya mineral’no-syr’yevogo kompleksa Rossii [On the problem of improving the efficiency of the mineral complex of Russia]. Marksheyderiya i nedropol’zovaniye [Mine Surveying and Subsurface Use], no. 5, pp. 8–16.
6. Nezhinsky A. I., Pavlov I. G. 1995, Metodicheskaya osnova otsenki stoimosti rossiyskikh nedr [Methodological basis for the valuation of Russian mineral resources]. Mineral’nyye resursy Rossii [Mineral resources of Russia], no. 4, pp. 13–18.
7. Mel’nikov N. N., Busyrev V. M. 2001, Ekonomicheskiye aspekty osvoyeniya mestorozhdeniy Arktiki [Economic aspects of development of deposits of the Arctic]. Apatity, 156 p.
8. Shaklein S. V., Krekova A. V. 2009, Spisaniye netselesoobraznykh k otrabotke zapasov i dostovernost’ geologicheskogo izucheniya nedr [Cancellation of inappropriate performing of stocks and the accuracy of geological exploration of mineral resources]. Marksheyderskiy vestnik Rossii [Mine Surveying Bulletin], no. 4, pp. 35–38.
9. Shaklein S. V., Rogova T. B. 2010, Napravleniya sovershenstvovaniya rossiyskoy sistemy otsenki dostovernosti zapasov tvyordykh poleznykh iskopayemykh v kontekste obespecheniya bezopasnosti gornykh rabot [Directions of improvement of the Russian system of an estimation of reliability of reserves of solid minerals in the context of ensuring safety of mining works]. Mineral’nyye resursy Rossii [Mineral resources of Russia], no. 6, pp. 19–24.
10. Scuffham P., Chalmers D., O'Hare D., Wilson E. 2002, Direct and indirect cost of general aviation crashes. Aviation Space and Environmental Medicine, vol. 73, issue 9, pp. 851–858.
11. Revich B. A., Sidorenko V. N. 2000, Metodika otsenki ekonomicheskogo ushcherba zdorovyu naseleniya ot zagryazneniya atmosfernogo vozdukha [Methods of assessment of economic damage to public health from air pollution]. Moscow, 42 p.
12. Ignat'eva M. N., Litvinova A. A., Loginov V. G. 2010, Metodicheskiy instrumentariy ekonomicheskoy otsenki posledstviy vozdeystviya gornopromyshlennykh komplexov na okruzhayushchuyu sredu [Methodological tools of economic assessment of the impact of mining complexes on the environment]. Ekaterinburg, 168 p.
13. Kozlova O. A., Nifontova R. V., Makarova M. N. 2017, Metodicheskiye voprosy otsenki ekonomicheskogo ushcherba ot smertnosti naseleniya, zanyatogo v ekonomike regiona [Methodical questions of an assessment of economic damage from mortality of the population employed in economy of the region]. Ekonomika regiona [Economy of region], vol. 13, issue 2, pp. 511–523.
14. Korobitsyn B. A., Kuklin A. A., Manzhurov I. L., Nikulina N. L. 2013, Otsenka ushcherba ot sokrashcheniya ozhidayemoy prodolzhitelnosti zhizni v rezul’tate onkologicheskikh zabolevaniy [Assessment of damage from reduction of expected lifespan in a result of oncological diseases] Ekonomika regiona [Economy of region], no. 3, pp. 257–264.
15. Yang Z., Liu P., Xu X. 2016, Estimation of social value of statistical life using willingness-to-pay method in Nanjing, China. Accident Analysis and Prevention, vol. 95, pp. 308–316.
16. Boyko Yu. A., Maximov I. A. 2013, Vliyaniye riskov na finansovuyu otsenku gornorudnykh proyektov [The impact of risks on financial evaluation of mining projects]. Nedropol’zovaniye – XXI vek [Subsoil use – 21st century], no. 1, pp. 46–51.
17. Pleskunov I. V., Kunarev P. L. 2013, Ot Greenfield do stroitel'stva i ekspluatatsii. Proyektnyye riski na raznykh etapakh osvoyeniya mestorozhdeniya [From Greenfield to construction and operation. Project risks at different stages of field development]. Nedropol’zovaniye – XXI vek [Subsoil use – 21st century], no. 1, pp. 62–66.
18. Bezhanov S. K. 2004, Rol’ chastnogo sektora v formirovanii mineral’no-syr’yevoy bazy Rossii [The role of the private sector in the formation of the mineral resource base of Russia]. Razvedka i okhrana nedr [Prospect and protection of mineral resources], no. 2, pp. 58–62.

Лицензия Creative Commons
All articles posted on the site are available under the Creative Commons Attribution 4.0 Global License.