2-18-2

ABOUT FINDING NATIVE GOLD, SILVER, COPPER, LEAD, BISMUTH AND TUNGSTEN IN LIPOVKA PEGMATITES (MIDDLE URAL)

A. V. Zakharov, V. V. Khiller

 

DOI http://dx.doi.org/10.21440/2307-2091-2018-2-15-19

A. V. Zakharov, V. V. Khiller / News of the Ural State Mining University 2 (2018) 15-19

 

The relevance of the work is conditioned by the need for a more complete study of the mineralogy of rare-metal granite pegmatites of the Lipovskoye vein field.
The purpose of the study is to describe the findings of native metals (gold, silver, copper, lead, bismuth and tungsten) in granite pegmatites of the Lipovskoye vein field.
Research methodology. Detailed study of chemical composition, morphology and relationships of native metals with associated minerals. For this study we have chosen samples from the three types of granitic pegmatites – classical quartz-feldspar (mostly intragranitic), desilicated (apogranite plagioclasite) and contaminated lithium-bearing.
Results. The paper describes native metals (gold, silver, copper, lead, bismuth and tungsten), which we have found in rare-metal pegmatites of the Lipovskoye vein field. The discovery of the native metals is the first on this facility. The microprobe analysis of such native metals as gold and silver showed the variability of their chemical composition from the type of pegmatite in which they are present. The formation of native lead should be logically linked to the destruction and recrystallization of high uranium thin rims of zircons. The formation of bismuth and tungsten may have occurred during recrystallization of accessory tantalumniobates.
Summary. The finding of the native metals in granitic pegmatites is quite explainable. This is because these core rocks are formed in the post-magmatic stage of the silicate crystallization intrusions and they can contain typomorphic rocks for these metals. The absence of mineral concentrators (sulfides) in pegmatites clearly explains the small size and high dispersion of metals.

Keywords: native metals; ore mineralization; granite pegmatites; Lipovskoye vein field; Middle Urals.

 

REFERENCES

1. Zakharov A. V. 2017, Mineralogiya i tipizatsiya granitnykh pegmatitov Lipovskogo zhilnogo polya (Sredniy Ural) [Mineralogy and typing of granitic pegmatites from the Lipovskoye vein field (the Middle Urals)]. XVII Chteniya pamyati akademika A. N. Zavaritskogo. Sbornik statey [17th Readings in the memory of academician A. N. Zavaritsky. Collected papers]. Ekaterinburg, pp. 13–15.
2. Pekov I. V., Mеmetova L. R. 2008, Mineraly granitnykh pegmatitov Lipovki. Sredniy Ural [Minerals of the Lipovka granitic pegmatites in the Middle Urals]. V mire mineralov. Mineralogicheskiy almanakh [The world of minerals. Mineralogical almanac], no. 13, pp. 7–44.
3. Erokhin, Yu. V., Zakharov A. V., Kaverina V. P. 2010, Samorodnyye metally (Au, Ag, Cu) iz granitnykh pegmatitov Lipovskogo zhilnogo polya (Sredniy Ural) [Native metals (Au, Ag, Cu) from granitic pegmatites of the Lipovskoye vein field (the Middle Urals)]. Ural'skaya mineralogicheskaya shkola-2010 [Ural mineralogical school-2010]. Ekaterinburg, pp. 58–60.
4. 1990, Mineralogiya Urala: elementy, karbidy, sulfidy [Mineralogy of the Urals: Elements. Carbides. Sulfides]. Sverdlovsk, 391 p.
5. Bykova E. Yu., Berlepsch P., Kartashov P. M., Brugger J., Armbruster T., Criddle A. J. 1989, Vergasovaite Cu3O[(Mo, S)O4][SO4], a new copper-oxy-molybdate-sulfate from Kamchatka. Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilungen. 78, no. 6, pp. 479–488.
6. Mokhov A. V., Kartashov P. M., Bogatikov O. A., 2007, Luna pod mikroskopom: novyye dannyye po mineralogii Luny [The Moon under a microscope: new data on Mineralogy of the Moon]. Moscow, 127 p.
7. Popov V. A., Popova V. I. 2006, Mineralogiya pegmatitov Ilmenskikh gor [Mineralogy of the Il’men mountains pegmatites]. Mineralogicheskiy almanakh. Assotsiatsiya Ekost [Mineralogical almanac. Ecost Association], vol. 9, 152 p.
8. Popova V. I., Popov V. A., Borshchev S. K., Demochkin V. P., Canonerov A. A. 1999, Mineralogiya granitnykh pegmatitov Alabashskogo polya samotsvetnoy polosy Urala [Mineralogy of granitic pegmatites of the Algabashskoye field in the semiprecious band of the Urals]. Miass, 90 p.
9. Tugarinov A. I., Bibikova E. V., Zykov S. I. 1964, O metamorfizme uranovykh mestorozhdeniy i otdelnykh uranovykh mineralov [On metamorphism of uranium deposits and separate uranium minerals]. Atomnaya energiya [Atomic energy], vol. 16, issue 4, pp. 332–343.
10. Silayev V. I. Khazov A. F., Piskunov N. N. 2011, Otsenka mineralnykh mestorozhdeniy: khimiya. geokhimiya ili mineralogiya? [Evaluation of mineral deposits: Chemistry, Geochemistry or Mineralogy?]. Materialy V Rossiyskogo seminara po tekhnologicheskoy mineralogii «Mineralogo-tekhnologicheskaya otsenka mestorozhdeniy poleznykh iskopayemykh i problemy raskrytiya mineralov» [Proceedings of the Fifth Russian seminar on technological Mineralogy called “Mineralogical and technological assessment of mineral deposits and problems of mineral disclosure”]. Petrozavodsk, pp. 35–47.
11. Azovskova O. B., Rovnushkin M. Yu, Malyugin A.A. 2013, Gumeshevskoye mestorozhdeniye – ot drevnikh vremyon do nashikh dney [Gumeshevskoye field – from ancient times to the present day]. Uralskaya mineralogicheskaya shkola-2013. Materialy konferentsii [Ural mineralogical school-2013. Conference proceedings]. Ekaterinburg, pp. 12–18.
12. Vlasov K. A., Kutukova E. I. 1960, Izumrudnyye kopi [Emerald mines]. Moscow, 251 p.
13. Sustavov S. G., Popov M. P., Ogorodnikov V. N. 2014, Vismutovaya mineralizatsiya na Kvartalnom mestorozhdenii redkometalnykh pegmatitov (Sredniy Ural) [Bismuth mineralization at the Kvartal’noye Deposit of rare-metal pegmatites (Middle Urals)]. Vestnik Ural'skogo otdeleniya RMO [Bulletin of the Ural branch of the Russian Mineralogical Society]. Ekaterinburg, no. 11, pp. 98–104.
14. Mills S. J., Kartashov P. M., Kampf A. R., Rumsey M. S., Ma C., Spratt J., Rossman G. R., Novgorodova M. I. 2011, Tungsten, IMA 2011-004. Mineralogical Magazine, vol. 75, pp. 2537–2542.
15. Novgorodova M. I., Nedashkovskaya N. H. Rasskazov A. V., Trubkin N. V. Semenov Ye. I., Koshelev B. L. 1995, Samorodnyy volfram s vklyucheniyami oksida ittriya iz allyuviya r. Bolshaya Polia (Pripolyarnyy Ural) [Native tungsten with inclusions of yttrium oxide from alluvium of the Bol’shaya Pol’ya river (Polar Urals)]. Doklady RAN [Doklady Earth Sciences], Vol. 340, no. 5, pp. 681–685.
16. Yang J., Meng F., Xu X., Robinson P. T., Dilek Y., Makeyev A. B., Wirth R., Wiedenbeck M., Griffin W. L., Cliff J. 2015, Diamonds, native elements and metal alloys from chromitites of the Ray-Iz ophiolite of the Polar Urals. Gondwana Research, vol. 27, № 2, pp. 459–485.
17. Glavatskikh S. F., Trubkin N. V. 2000, Pervyye nakhodki samorodnykh volframa i serebra v produktakh eksgalyatsiy Bolshogo treshchinnogo Tolbachinskogo izverzheniya (Kamchatka) [The first find of native tungsten and silver in the exhalation products of the Great fissure eruption of Tolbachik (Kamchatka)]. Doklady RAN [Doklady Earth Sciences], vol. 373, no. 4, pp. 523–526.
18. Novgorodova M. I. 1987, Samorodnyye metally [Native metals]. Moscow, 48 p.

Лицензия Creative Commons
All articles posted on the site are available under the Creative Commons Attribution 4.0 Global License.